Blocul electoral “RENATO USATÎI”
Candidații pentru funcția de deputat

Renato Usatîi

Președintele Partidului Politic “Partidul Nostru”, lider al Blocului electoral “RENATO USATÎI”. Născut în 4 noiembrie 1978.

Studii: 

(1996- 2000) – Facultatea de Limbi Străine a Universității de Stat Alecu Russo din Bălți.

Activități profesionale: 

(2000-2001) – supervizor la Aeroportul Internațional Chișinău;

(2002-2004) – inginer principal la Combinatul de alimentație al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Republica Moldova”;

(2004-2015) – activitate în mediul de afaceri din Federația Rusă;

(2015-13.02.2018) – primar al mun. Bălți;

Din 2019 până în prezent – primar al mun. Bălți;

Candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, din Republica Moldova. Rezultat obținut – 16.90%.

Elena Grițco

Consilier municipal în Consiliul municipal Bălți, președintele Fundației “Renato Usatîi”, membru al Consiliului Național al Partidului Politic ”Partidul Nostru”. Născută în 3 ianuarie 1982.

Studii:

(2001-2005) – Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

(2005-2006) – Magistru în drept, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova;

(2011-2013) – Magistru în teologie, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova;

Anul 2014 – studii postuniversitare în domeniul securității și apărării naționale, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Activități profesionale: 

(2005-2009) – Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, asistent și lector universitar;

(2007-2014) – Ministerul Justiției, șef al Direcției organizații necomerciale, specialist principal în cadrul Direcției elaborarea actelor normative;

Din 2015 până în prezent – președintele Fundației ”Renato Usatîi”;

Din 2015 până în prezent – consilier în Consiliul Municipal Bălți.

Ilian Cașu

Membru al Consiliului Național și al Biroului Executiv al Partidului Politic “Partidul Nostru”. Născut în 6 februarie 1972.

Studii:

(1989-1994) – Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți. Facultatea de Limbi Străine (engleza & franceza);

(1996-1998) – The University of Mississippi, Oxford, MS, SUA. Masterat în Științe Politice;

(1998-2003) – University of Syracuse, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, New York, SUA. ABD (doctorantura în politologie).

Activități profesionale: 

(1993-1994) – profesor de limba engleză, Școala Nr. 16, or. Bălți;

(1994-1996) – coordonator de Proiect, Central and Eastern European Law Initiative/American Bar Association, or. Chișinău;

(vara 1997) – director Adjunct, Washington Workshops Foundation, Washington, DC;

(1998-2003) – profesor de Politologie, Syracuse University, NY, SUA;

(2001-2004) – bursier Academic, Open Society Institute, Budapesta;

(2004-2007) – freeLance Analist Politic pentru Radio Europa Liberă, Vocea Americii, BBC;

(2007-2014) – consultant Politic, Ambasada Republicii Turcia la Chișinău.

(2015-2019) – vicepreședinte Partidul Politic “Partidul Nostru”, Membru al Consiliului Național și al Biroului Executiv al Partidului Politic “Partidul Nostru”;

(2015-2019) – consilier municipal în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Politic “Partidul Nostru”.

Nina Cereteu

Primar al orașului Drochia. Născută în 18 august 1987.

Studii: 

(2004-2009) – Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Europene din Republica Moldova, magistru în Științe Politice;

(2009-2011) – Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova .

Activități profesionale: 

(2011-2014) – specialist principal Direcția Organizații Necomerciale, Ministerul Justiției;

(2014-2015) – asistent Cabinetul avocatului Igor Șeremet;

Din 2015 până în prezent, primar al orașului Drochia;

Dumitru Ciubașenco

Membru al Consiliului Național și al Biroului Executiv al Partidului Politic “Partidul Nostru”. Născut în 14 august 1963.

Studii:

(1980-1982) – Universitatea de Stat din Moldova;

(1982-1985) – Universitatea de Stat din Moscova, Facultatea de Jurnalism, specialitatea Jurnalism Internațional.

Activități profesionale: 

(1990-1995) – director adjunct la Agenția de presă “Infotag”;

(1991-1996) – redactor-șef ziarul “Republica”;

(1996-2009) – redactor-șef Ziarul Moldavschie Vedomosti;

(1999-2009) – corespondent la Agenția de presă Reuters;

(2009-2016) – administrator al Publicației Periodice “Panorama”.

Stela Onuțu

Primar al orașului Glodeni. Născută în 1 iunie 1980.

Studii:

(1995-2000) – Colegiul de Medicină din or. Bălți;

(2000-2004) – Academia de Poliție Ștefan cel Mare;

(2016-2019) – Academia de Administrare Publică, magistru în domeniul Administrației Publice.

Activități profesionale: 

(2004-2006) – Întreprinderea de Stat Moldselihoztehnica, specialist în probleme judiciare;

(2006-2015) – Casa Teritorială de Asigurări Sociale Glodeni, specialist principal, secția calcul și drepturi plătite din bugetul de stat;

Din 2015 până în prezent – primar al orașului Glodeni.

Victor Petrioglu

Primar al orașului Vulcănești. Născut în 6 iunie 1974.

Studii:

(1992) – Tehnicumul moldovenesc de Cultură Fizică;

(1998) – Academia de Studii Economice a Moldovei;

(2010) – Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova; magistru în domeniul Administrației Publice.

Activități profesionale: 

(1992) – profesor de educație fizică și sport la școala Nr.3 din or. Vulcănești;

(1996) – specialist în domeniul tineretului și sportului la Primăria Vulcănești;

(2003) – consilier orășenesc, președinte al Comisiei pentru comerț, servicii publice și protecția consumatorilor;

(2007) – vicepreședinte al raionului Vulcănești;

(2011) – șef al Direcției principale a autorităților publice locale și proprietății din Găgăuzia;

(2012) – deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia;

Din 2015 până în prezent – primar al orașului Vulcănești. Decorat cu ordinul Găgăuziei.

Ivan Osoianu

Economist, născut în 2 martie 1973.

Studii:

(1988-1993) – Colegiul Politehnic din Bălți, specialitatea Ingineria aparatelor radio;

(2014-2017) – Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea Științe Economice, Specialitatea Contabilitate.

Activități profesionale:

(1999-2004) – I.P. „Romaniuc”- inginer mecanic;

Din 2004 până în prezent – administrator la Întreprinderea municipală „Aprovizionare”.

Natalia Băleanu

Auditor, contabil-economist. Născută în 12 ianuarie 1977.

Studii:

(1994-1999) – Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea de Contabilitate și Control;

Din 2020 până în prezent – Facultatea de Finanțe corporative și Asigurări;

Școala Masterală de Excelență în Economie şi Business pe lângă Academia de Studii Economice a Moldovei.

Activități profesionale:

(1999-2002) – economist în Departamentul de Statistică al Republicii Moldova;

(2002-2009) – contabil-șef, co-fondator, companie de comerț și producere;

(2009-2012) – directorul companiei internaționale de audit și consultanță Baker Tilly Moldova;

Din 2013 până în prezent – director, fondator companie de consultanță și audit;

(2013) – expert financiar  „Tehno Consulting & Design” SRL în proiectul Băncii Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD):  „Moldova District Heating Project Identification Study”;

(2014-2016) – expert contabil al „SWECO International AB” (Suedia) în proiectul BERD: „Moldova Water Utilities Development Programme – FOPIP – Extension”;

(2015-2017) – expert extern, serviciul de Audit Intern al Primăriei mun. Bălți, în proiectul „Evaluarea eficacității sistemului de control intern la întreprinderile municipale pentru identificarea rezervelor de îmbunătățire a gestionării financiare”;

(2020-2021) – expert financiar „Tehno Consulting & Design” SRL în proiectul Băncii Mondiale “Utility Diagnostic and Performance Improvement Plan”.

Alexandr Severin

Primar al orașului Fălești. Născut în data de 16 iulie 1989.

Studii:

(2008-2012) – Universitatea de Educație Fizică și Sport, specialitatea Educație fizică și sport; Master în tehnologia antrenamentului  sportiv;

(2011-2012) – Federația Moldovenească de Fotbal – Diplomă de licență C, antrenor manager fotbal.

Activități profesionale: 

(2.12.2019) – Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” or. Fălești,  profesor de educație fizică;

Din 2019 până în prezent – primar al orașului Fălești.

Igor Pohila

Avocat la Biroul Asociat de Avocați “Igor Pohila și Partenerii”. Născut în 31 august 1968.

Studii:

(1985-1991) – Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Istorie;

(1991-1994) – Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Drept;

(2011-2012) – UQAM (Université de Québec à Montréal), Facultatea Comunicare, specialitatea Limba franceză (Montreal, Canada).

Activități profesionale:

(1994-2003) – avocat la Biroul asociat de avocați „Botanica”, or. Chișinău, Moldova;

(2003-2006) – primul secretar al Reprezentanței permanente a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Strasbourg, Franța. Domeniul responsabilităților: interacțiunea cu Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și Comisia de la Veneția, coordonarea procesului de expertiză internațională a legislației naționale pro-europene;

Din 2012 până în prezent – avocat, șeful Biroului asociat de avocați „Igor Pohila și partenerii”, or. Chișinău, R.Moldova.

Roman Ciubaciuc

Primar al orașului Cantemir. Născut în 12 septembrie 1976.

Studii:

(1994-1997) – Colegiul economic din satul Gîsca, specialitatea contabil economist;

(2011-2015) – Universitatea de Stat din or. Comrat. Facultatea de Contabilitate și Finanțe;

(2015-2017) – Universitatea de Stat din Comrat, magistru în Finanțe publice;

Activități profesionale: 

(2003-2011) – Inspectoratul Fiscal de Stat Cantemir, inspector secția control fiscal și audit;

(2003-2011) – Inspectoratul Fiscal de Stat Cantemir, șef Secția impozitarea persoanelor fizice;

Din 2011 până în prezent, primar al orașului Cantemir.

Olesea Vîrtosu

Economist și jurist. Născută în 7 iunie 1984.

Studii:

(09.2009-06.2011) – Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, Specialitatea Drept. Masterat în Drept;

(09.2003-06.2007) – Academia de Studii Economice a Moldovei, Specialitatea Bănci și Finanțe.

Activități profesionale:

(09.2007-02.2010) – manager achiziții firmă;

(01.2010-08.2015) – vicedirector de companie;

(08.2015-05.2021) – vicedirector de companie.

Eduard Pleșca

Consilier în Consiliul raional Fălești, Membru al Consiliului Național al Partidului Politic “Partidul Nostru”. Născut în 11 martie 1978.

Studii:

(1993-1995) – Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Mitropolit Dosoftei”;

(2003) – licențiat în Drept, Institutul Nistrean de Economie și Drept;

(2006-2008) – Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova;

(2014) – studii postuniversitare în domeniul securității și apărării naționale la Academia militară “Alexandru cel Bun” din Republica Moldova.

Activități profesionale:

(2003-2005) – stagiar în avocatură;

(2005-2010) – activitate în domeniul privat;

(2010-2018) – activitate în domeniul asociativ;

(2013-2018) – jurist la Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove;

Din 2010 până în prezent, jurist la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova;

Din 2015 până în prezent – consilier în Consiliul orășenesc Fălești;

Din 2015 până în prezent – consilier în Consiliul raional Fălești.

Natalia Bayram

Avocată, născută în 13 septembrie 1980.

Studii:

(2002) – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice;

(2005) – Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea de Drept;

(2007) – licențiată pentru exercitarea profesiei de avocat.

Activități profesionale:

(2006-2018) – avocat în cadrul unor ONG-uri specializate în domeniul drepturilor omului.

Nicolae Margarint

Politolog, jurist. Născut în 1 septembrie 1985.

Studii:

(2002-2007) – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, cu specialitățile – Instruire juridică, Politologie. Licențiat în drept.

(2008) – Masterat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept Constituțional și Administrativ, magistru în Drept constituțional și administrativ;

Activități profesionale: 

(2008-2010) – jurist la Liceul de Limbi Moderne și Management din Chișinău;

(2014-2014) – jurist, consilier la Partidul Politic “Partidul Nostru”;

(2016-2019) – economist în Direcția economie, prognozare și administrare a veniturilor din cadrul Direcției generale financiar economice a primăriei mun. Bălți;

(2017-2019) – conducătorul grupului de lucru cu privire la respectarea și evidența înсаsărilor taxelor locale și controlul amplasării publicității exterioare de рe teritoriului mun. Bălți;

Din 2020 până în prezent – redactor-șef al Publicației Periodice Ziarul Partidului Politic „Partidul Nostru” – Puterea e în Adevăr.

Irina Blînda

Pedagog, născută în 13 februarie 1989.

Studii:

(2007-2010) – Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Facultatea Istorie și Etnopedagogie, specialitatea Geografie, licențiată în Științe ale Educației.

Activități profesionale:

(2016-2017) – specialist principal, metodist, Direcția Învățământ, Tineret și Sport, or. Briceni;

Din 2019 până în prezent – operator comercial, organizație de creditare nebancară.

Daniela Motruc

Consilier în Consiliul municipal Bălți. Născută în 17 ianuarie 1987.

Studii:

(2006-2009) – Universitatea de Stat Alecu Russo, din Bălți. Facultatea de Economie. Specialitatea – Contabilitate, licențiată în Științe Economice; Magistru în economie.

Activități profesionale:

Din 2017 până în prezent – secretar al Organizației Teritoriale Bălți, Partidul Politic „Partidul Nostru”.

Din 2019 până în prezent – consilier în Consiliul municipal Bălți.

Dan Moraru

Șef al Direcției relații externe și atragerea investițiilor, neafiliat politic. Născut în 10 noiembrie 1992.

Studii:

(2011-2014) – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie. Licențiat în Științe Politice;

(20.02.2013-28.06.2013) – Mobilitate de studio ERASMUS – Universitatea Cardinal Stefan Wyszyński din Varșovia, Polonia;

(2017-2019) – Master în Drept european la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;

(01.10.2020 în curs) – Doctorand în Științe Politice – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Școala Doctorală de Științe Politice.

Activități profesionale:

(20.11.2014-01.08.2015) – specialist principal al direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor – Ministerul agriculturii şi industriei alimentare al Republicii Moldova;

(14.11.2016-21.11.2017) – inspector de specialitate în administrația publică, Serviciul relații externe și atragerea investițiilor – Primăria municipiului Bălți;

Din 2017 până în prezent – șef al Direcției relații externe și atragerea investițiilor – Primăria municipiului Bălți.

Viorica Stanciu

Învățător la Liceul Teoretic “Ion Creangă”, mun. Chișinău. Născută în 12 august 1976.

Studii:

(2011-2012) – U.P.S. ,,Ion Creangă”, mun. Chișinău, Facultatea de Formare Continuă a Cadrelor didactice și a celor cu Funcție de Conducere. Managementul Educațional. Master în Științe ale Educației;

Activități profesionale:

(1997-2005) – Școala Moldovenească ,,M. Eminescu”, or. Cantemir, Învățător la clasele primare;

(2005-2017) – L.T. ,,Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chișinău, Învățător la clasele primare;

Din 2017 până în prezent – L.T. ,,Ion Creangă”, mun. Chișinău, Învățător la clasele primare. ,,Pedagogul Anului 2019”, titlul oferit de Direcția Educație a mun. Chișinău.

Sergiu Biriucov

Președintele Partidului Politic “Patria”.  Născut în 9 septembrie 1973.

Studii:

(1988-1991) – absolvent al Școlii militare “Suvorov” din Chișinău; Institutul de frontieră din Moscova al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse, ofițer al Serviciului de grăniceri;

(1991-1995) – educator, psiholog și asistent social;

(2008-2010) – Cursuri de instruire și calificare la Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova.

Activități profesionale:

(1995-2012) – Serviciul de Grăniceri al Republicii Moldova, unde a deținut diferite funcții, începând cu cea șef de pichet și încheind cu cea de șef al Departamentului de Formare Profesională al Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova.

Din 2012 până în prezent – pensionar al Ministerului Afacerilor Interne. Locotenent colonel.

Vrej Martirosian

Vicepreședinte al Organizației Teritoriale Florești, a Partidului Politic “Partidul Nostru”. Născut în 31 mai 1996.

Studii:

Din 2015 până în prezent – student la Academia de Studii Economice a Moldovei. Facultatea: Business și Administrarea Afacerilor, Specialitatea Management.

Activități profesionale:

(2015-2019) – consilier orășenesc Florești;

Din 2018 până în prezent – vicepreședinte al Organizației Teritoriale Florești, a Partidului Politic “Partidul Nostru”.

(22.01.2018-01.05.2018) – consultant, magazin online;

(2018-2019) – manager Marketing regional, magazin online.

Mihail Stamov

Viceprimar al mun. Ceadîr-Lunga, președintele organizației teritoriale a Partidului Politic “Partidul Nostru”, în municipiul Ceadîr-Lunga. Născut în 6 ianuarie 1979.

Studii:

(1996-2001) – Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activități profesionale:

(2004-2007) – expert la Camera de Comerț și Industrie a Moldovei;

(2007-2015) – expert la Centrul independent de expertiză;

Din 2015 până în prezent – viceprimar al mun. Ceadîr-Lunga.

Igor Țurcanu

Avocat, născut în 26 iunie 1969.

Studii:

(1987-1994) – Institutul Tehnologic M. Lomonosov, or. Odesa,  Ucraina, Inginer – tehnolog;

(1998-2001) – Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, R.Moldova, specialitatea Jurist;

Activități profesionale:

(1994-2005) – prestare servicii juridice;

(1987-1994) – avocat la Cabinetul avocatului “Igor Țurcanu”.

Eugeniu Mutaf

Economist, primarul orașului Iargara. Născut în 21 decembrie 1986.

Studii:

(2014) licențiat în Științe Economice, Facultatea Finanțe și Bănci, Academia de Studii Economice a Moldovei.

Activități profesionale:

Din 2015 până în prezent – primar al or. Iargara.

Ludmila Crîjanovschi

Inginer zootehnist. Născută în 19 mai 1975.

Studii:

(1993-1998) – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Zootehnie;

(1993) – cursuri de contabilitate.

Activități profesionale:

(1995-2006) – întreprinzător;

(2006-2008) – contabil;

Din 2008 până în prezent – zootehnician.

Marina Ceremuș

Viceprimar al orașului Dondușeni. Născută în 24 iulie 1987.

Studii: 

(2005-2009) – Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți. Specializarea finanțe și bănci, licențiată în Științe Economice.

Activități profesionale: 

(2014-2019) – activități în sectorul bancar.

(2017) – contabil la Primăria  or. Dondușeni;

(2015-2017) – consilier orășenesc Dondușeni, din partea Partidului Politic ”Partidul Nostru”;

(2015-2019) – consilier raional Dondușeni din partea Partidului Politic ”Partidul Nostru”;

(2019-2020) – consilier orășenesc și raional la Dondușeni din partea Partidului Politic ”Partidul Nostru”;

Din 2020 până în prezent – viceprimar al or. Dondușeni.

Ivan Ceropita

Economist, născut în 23 septembrie 1990.

Studii:

(2012) – Facultatea de Economie a Universității Agrare din Chișinău;

(2014) – Diplomă de master în Economie şi politici de dezvoltare rurală;

(2015) – Cursuri de perfecționare în evaluarea imobiliară, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Activități profesionale: 

(2013-2020) – evaluator imobiliar;

Din 2017 până în prezent – director de firmă.

Natalia Dimitriuc

Jurist, născută în 3 august 1979.

Studii:

(1996-2001) – Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Drept;

Activități profesionale:

(2002-2008) – jurist, companie de telecomunicații, Cahul.

Marina Negară

Consilier în Consiliul municipal Bălți. Născută în 16 iulie 1983.

Studii:

(2017-2019) – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale Științe Politice și Administrative, specialitatea Consultare politică și analiză politică;

(2002-2006) – Institutul Nistrean de Economie și Drept, mun. Chișinău, Facultatea de Drept;

(2001-2002) – Universitatea de Stat a Artelor, mun. Chișinău, Facultatea de Drept.

Activități profesionale:

(2007-2015) – activitate de antreprenoriat;

Din 2019 până în prezent – consilier în Consiliul municipal Bălți.

Anna Holban

Economist, născută în 21 septembrie 1966.

Studii:

(1984) – Institutul Agricol din Chișinău;

(1991) – Institutul Agrar din Breansk.

Activități profesionale:

(1983) – dispecer companie;

(1998) – economist companie or. Vulcănești.

Vasile Guțu

Jurist, născut în 5 februarie 1981.

Studii:

(2000-2004) – Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea de Drept Penal.

Serviciul militar:

(2005-2006) – plutonier în rezervă în cadrul Serviciului Grăniceri

Igor Curbet

Consilier în Consiliul local Hîrbovățul Vechi. Născut în 18 februarie 1986.

Studii:

(2004-2007) – Facultatea de Stomatologie, Colegiul Național de Medicină și Farmacie, specialitatea Stomatologie.

Activități profesionale:

(2007-2010) – tehnician dentar, Clinica stomatologică a Universității Libere Internaționale din Moldova;

Din 2010 până în prezent – tehnician dentar în cadrul unui laborator stomatologic.

Din 2015 până în prezent consilier local din partea Partidului Politic “Partidul Nostru”, s. Hîrbovățul Vechi, raionul Anenii Noi; Din 2019 până în prezent – coordonatorul Organizației Teritoriale Anenii Noi, Partidului Politic “Partidul Nostru”.

Ala Frunza

Învățătoare, născută în 27 mai 1967.

Studii:

(1984-1988) – Institutul Pedagogic de Stat Alecu Russo din Bălți, Facultatea de Pedagogie și metodica învățământului primar.

Activități profesionale:

(01.09.1988-15.09.1989) – învățător la Școala – internat or.  Fălești.

(15.09.1989-15.09.2011) – învățător la Gimnaziul  nr.3, or. Fălești;

(2011-2018) – învățător  la  Instituția Publică  Gimnaziul “Grigore  Căruntu”, or.  Fălești;

Din 2018 până în prezent – învățător la Instituția Publică Liceul Teoretic “Ion Creangă” or. Fălești.

Olga Zubcova

Contabil, născută în 31 mai 1982.

Studii:

(1999-2002) – Colegiul Agroindustrial din or. Rîșcani;

(2005-2009) – Institutul Nistrean de Economie și Drept;

(2016-2019) – Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova.

Activități profesionale: 

Din 09.02.2021 până în prezent – specialist în cadrul Primăriei or. Rîșcani;

(03.11.2008-03.08.2020) – contabil șef în Aparatul Președintelui raionului Rîșcani;

(03.08.2005-03.11.2008) – specialist principal în domeniu finanțe, pensii, gestiune, secretariat și personal la Centru Militar Rîșcani, Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

(02.2003-02.08.2005) – operator, Centrul de Poștă Rîșcani.

Cristina Craevscaia-Derenova

Consilier în Consiliul municipal Bălți, din partea Partidului Politic “Partidul Nostru”. Jurist, asistent universitar. Născută în 18 mai 1981.

Studii:

(1999-2003) – Universitatea Alecu Russo din Bălți. Licenţiată în Drept. Autoare a peste zece lucrări științifice;

(2003-2004) – Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Specialitatea Drept internaţional, Drept public internaţional; Magistru în Drept.

Activități profesionale:

(2003-2004) – asistent universitar;

Din 2004 până în prezent – Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept, lector universitar;

Din 2006 până în prezent – membru al Institutului de Științe Administrative din Moldova.

Vasili Capsamun

Primar al satului Dezghingea, UTA Găgăuzia. Născut în 11 mai 1993.

Studii:

(2012-2015) – Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea  de Bănci și Finanțe;

(2015-2019) – Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din or. Comrat;

Activități profesionale:

(2015-2019) – consilier local s. Dezghingea;

(2016) – director al Centrului regional de Tineret, din UTA Găgăuzia;

Din 2019 până în prezent – primar al satului Dezghingea, UTA Găgăuzia.

Oleg Simac

Primar al comunei Natalievca, raionul Fălești. Născut în 5 ianuarie 1981.

Studii:

(1998-2004) – Institutul Baltic de Ecologie, Politică şi Drept;

Activități profesionale: 

Din 2015 până în prezent – primar al comunei Natalievca, raionul Fălești.

Victor Crivoi

Primar al satului Moșana. Născut în 20 august 1969.

Studii:

(1987-1990) – absolvent al Tehnicumului Agricol, s. Naumovo, Federația Rusă.

Activități profesionale:

(1990-1992) – economist în regiunea Pskov, Federația Rusă;

(1997-2015) – director de companie;

(2015-2021) – primar al comunei Moșana, raionul Dondușeni.

Sergiu Butuc

Jurist, născut în 9 februarie 1972.

Studii: 

(1995-1999) – Universitatea Studii Umanistice din Republica Moldova, Facultatea de Drept;

(2016-2018) – studii de masterat în Managementul Educational, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Activități profesionale: 

(1999-2001) – Primăria or. Cantemir – jurist;

(2001-2003) – Prefectura județului Cahul – specialist principal, jurisconsult;

(2003-2005) – angajat companie vinicolă;

(2005-2008) – Inspectoratul Teritorial de Muncă Cahul – șef adjunct;

(2008-2012) – Birou de consultație juridică – jurisconsult;

(2012-2015) – Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, or. Cantemir  – șef direcție;

Din 2019 până în prezent – șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, or. Cantemir;

(2015-2019) – Consiliul Raional Cantemir – vicepreședinte al raionului.

Valerii Pavlenco

Inginer constructor. Născut în 24 septembrie 1962.

Studii:

(1979-1984) – Universitatea Politehnică, Facultatea Construcții și Inginerie Civilă.

Activități profesionale: 

(1984-1986) – șef de șantier;

(1986-1989) – instructor, șef de secție, Consiliul raional Drochia;

(1991-1999) – administrator întreprindere;

(2001-2011) – administrator întreprindere, or. Brașov, România;

Din 2012 până în prezent – director de întreprindere.

Boris Dedov

Jurist, născut în 30 martie 1964.

Studii:

(1981-1982) – Școala tehnică, specialitatea strungar;

(1987-1989) – Școala de miliție din Breansk, specialitatea Drept;

Participant la acțiuni de luptă:

(1983-1985) – Afganistan;

(1992) – Războiul de la Nistru. Deținător al mai multor ordine și medalii.

Activități profesionale: 

(1985-2000) – angajat al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova;

(2001-2006) – șef serviciul de gardă al „Agroindbank” S.A. or. Fălești;

(2011-2014) – gardian Î.C.S. „Argus” S.R.L.

Din 2014 până în prezent – pensionar.

Sergiu Urecheanu

Medic stomatolog. Născut în 22 iulie 1966.

Studii:

(1992) – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”, specialitatea Stomatologie;

(2007) – cursuri de calificare în Stomatologie.

Activități profesionale:

(1992-1993) – medic stomatolog la Clinica Stomatologică Republicană a Ministerului Sănătății Republicii Moldova;

(1993-1996) – medic stomatolog la Spitalul raional din or. Camenca;

(1996-2006) – medic stomatolog la Centrul medical moldo-german „SIGOR”.

(2012-2021) – administrator de întreprindere;

(2006-2021) – medic stomatolog, Centru medical, or. Chișinău.

Victor Grijuc

Avocat, născut în 11 ianuarie 1988.

Studii:

(2007-2011) – Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Drept, specialitatea Drept;

(2011-2013) – Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Facultatea de Drept, specialitatea Științe Penale și Criminologie. Studii de masterat;

(2013-2016) – Universitatea Academiei de Științe a Moldovei. Facultatea de Drept, specialitatea Științe Penale și Criminologie; Doctorand.

Activități profesionale: 

(2011-2012) – Primăria mun. Bălți. Jurisconsult;

(2012-2015) – avocat stagiar în cadrul Biroului de Avocați Bălți;

(2015-2019) – avocat în cadrul Biroului de Avocați Bălți;

Din 2019 până în prezent – avocat în cadrul Cabinetului Avocatului Grijuc Victor.

Dmitri Siceac

Economist, născut în 1 Octombrie 1978.

Studii:

(1995-2000) – Colegiul internațional de administrare și business.

Activități profesionale: 

(2000-2001) – director comercial firmă;

(2009-2013) – zugrav.

Vita Jucovscaia

Manager, născută în 28 februarie 1973.

Studii:

(1991-1994) – Colegiul Cooperativ, or. Odesa, Ucraina;

(1990-1991) – Şcoala profesională de comerț, or. Belgorod-Dnestrovsk, Ucraina;

Activități profesionale: 

(1999-2000) – educator – Grădinița-creșă, or. Basarabeasca;

(2000-2004) – intendent – Grădinița-creșă, or. Basarabeasca;

Din 2004 până în prezent – manager.

Clavdia Gîrtopan

Contabil, născută în 2 octombrie 1960.

Studii:

(1977-1978) – Școala medie de specialitate din satul Varnița, specialitatea Contabilitate.

Activități profesionale:

(1978-2013) – “MOLDTELECOM” filiala Ocnița, funcția – operator telecomunicații.

Svetlana Prutean

Pedagog, născută în 21 februarie 1970.

Studii:

(1991) – Universitatea  Pedagogică  de  Stat “T.G. Șevcenco”, or. Tiraspol;

(2016) – Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, magistru în Științe Politice.

Activități profesionale:

(1991-2008) – învățător la Liceul Teoretic ,,Alexandru cel Bun”, s. Slobozia.

(2008-2016) – Direcția Asistență  Socială și Protecția  Familiei, or. Ștefan Vodă;

(2010-2020) – administrator, Societate cu Răspundere Limitată;

(2015-2019) – consilier raional, Consiliul raional Ștefan Vodă;

Din 2020 până în prezent – Consiliul raional Ștefan Vodă, Aparatul președintelui, specialist  principal.

Marina Strugaru

Politolog-jurist, născută în 1 decembrie 1981.

Studii: 

(2000-2004) – Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative (FRIȘPA), Universitatea de Stat din Republica Moldova.

Activități profesionale:

(2004-2011) – Colegiul Cooperatist din Republica Moldova, inspector superior pentru lucrul cu cadrele și pașapoartele;

(2011-2014) – Colegiul Cooperatist din Republica Moldova,  pedagog în căminul nr.2 al CCM;

(2019-2020) – Organizație de microcreditare, funcția: expert – creditor.

Valeriu Petroe

Inginer, născut în 26 noiembrie 1970.

Studii:

(1988-2000) – licențiat în Inginerie și Management în construcții de mașini, Universitatea Tehnică din Moldova.

Activități profesionale: 

(1998-1999) – administrator, companie;

(1999-2001) – manager în domeniul servicii și alimentație publică;

(2002-2005) – director adjunct, companie;

(2005-2007) – agent comerț regiune, Departamentul Vânzări;

(2008-2019) – team leader regiune, Departamentul Vânzări;

Din 2019 până în prezent – manager, companie;

Din 2021 până în prezent – șef, magazin filiala Cahul.

Marian Lupan

Inginer silvic. Născut în 28 august 1977.

Studii: 

(1992-1997) – Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu”, or. Orhei, specialitate Pedagogia claselor primare;

(2006-2011) – Universitatea Liberă Internațională din Moldova, licențiat în Silvicultură și grădini publice;

(2011-2013) – Universitatea Liberă Internațională din Moldova, masterat în Silvicultură și grădini publice;

(2016-2019) – Academia de Administrație Publică pe lângă președintele Republicii Moldova, magistru în Administrația Publică.

Activități profesionale:

(15.05.2010-21.09.2010) –  inginer cinegetic la Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei;

(21.09.2010-21.09.2011) –  șef la Ocolul Silvic Susleni, Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei;

(22.09.2011-01.04.2015) – șef la Ocolul Silvic Pohrebeni,  Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei.

Cristina Crudu

Contabil, născută în 22 iulie 1985.

Studii:

(2001-2004) – Colegiul Agroindustrial Grinăuți;

(2005-2008) – Colegiul Agricol din s. Țaul;

Din 2017 până în prezent – Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale;

Activități profesionale:

Din 2017 până în prezent – administrator, Gospodărie țărănească.

Olga Cornieț

Medic, născută în 23 ianuarie 1981.

Studii: 

(1998-2004) – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Facultatea Medicină Generală;

(2004-2007) – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Facultatea Imagistică;

(2004-2008) – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept economic;

(2017-2019) – Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Facultatea;

Activități profesionale:

(2007-2009) – Spitalul Clinic Municipal Bălți, medic imagist;

(2009-2011) – Centrul Medicilor de Familie Bălți, medic imagist;

Din 2011 până în prezent – medic imagist, Centru medical privat.

Ghennadi Russu

Jurist, născut în 22 noiembrie 1965.

Studii:

(1984-1986) – serviciul militar la Flota Militara a fostei URSS, or. Sevastopol;

(2000-2006) – Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea Drept Penal.

Activități profesionale: 

(1986-1988) – profesor de tehnologie;

(1988-1991) – Combinatul de produse lactate din or. Cupcini;

(1991-1993) – angajat Căile Ferate, regiunea Habarovsk, Federația Rusă;

(1993-2009) – angajat al Ministerului de Interne al Republicii Moldova.

Natalia Corolenco

Economistn născută în 28 ianuarie 1981.

Studii: 

(1998-2003) – Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Specialitatea Finanțe și taxe.

Activități profesionale: 

(2000-2015) – administrator, Salon de mobilă;

(2011-2015) – director comercial, firmă;

(2015-2018) – administrator, companie;

Din 2018 până în prezent – director comercial, companie.

Alexandr Sidorenco

Economist, născut în 5 iunie 1983.

Studii:

(2002-2011) – Academia de Studii Economice din Moldova. Facultatea Finanțe.

Specialitatea: Finanțe.

Activități profesionale: 

(2015-2019) – consilier raional, Consiliul raional Unghei;

(2017-2019) – consilier raional, Consiliul raional Unghei;

Din 2016 până în prezent – administrator afacere.

Irina Pineaziuc

Învățătoare, născută în 30 noiembrie 1965.

Studii:
(1988) – Tehnicumul Moldovenesc de Cultură Fizică;

Activități profesionale: 

Din 2010 până în prezent conducător de cercuri la Centru de copii adolescenți din Fălești.

Igor Gheorghișenco

Polițist.

Studii: 

(2009-2012) – Academia de Poliție ,,Ștefan cel Mare”, mun. Chișinău.

(2013) – Institutul de formare profesională continuă și cercetări științifice aplicative (Domeniul Traficului Rutier), schimb de experiență cu colegii din SUA.

(2019) – Cursuri ”Conducerea în Siguranță și Escortarea Persoanelor de Rang Înalt”, schimb de experiență cu polițiștii din Estonia.

Activități profesionale:

(2012) – antrenor de lupte libere la Clubul de Lupte Libere ,,Cușmirca”;

(2012-2013) – angajat al Ministerului Afacerilor Interne în cadrul CPR Șoldănești, Ofițer Operativ de Sector;

(2013-2020) -angajat al Ministerului Afacerilor Interne în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare.

Veaceslav Fusu

Jurist, născut în 21 octombrie 1981.

Studii: 

(2007-2010) – Justiția Juvenilă, NORLAM/ Institutul Reforme Penale;

(2007-2009) –  Cursuri de perfecționare în domeniul executării actelor judecătorești, Institutul Național de Justiție;

(2000-2006) –  Licențiat în Drept ”Universitatea de Studii Europene”, Facultatea de Drept, mun. Chișinău.

Activități profesionale:

(2008-2010) – șef Serviciul Probațiune, Departamentul de executare a Republicii Moldova;

(2010-2017) –  jurist, Companie de Microfinanțare;

(2018-2019) – activitate comercială, Întreprindere Individuală.

Taras Razumas

Jurist, născut în 24 martie 1980.

Studii: 

(2019-2021) – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept.

Activități profesionale: 

(2003-2013) – pedagog social, Centru de plasament or. Căușeni;

(2013-2019) – specialist, Consiliul Raional Căușeni, Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism; Pedagog social, Centrul de plasament.

Din 2019 până în prezent – jurist, consultant politic.

Ion Crețu

Inginer, născut în 19 iulie 1985.

Studii: 

(1999-2000) – Școala profesională Rezina. Specialitatea electrogazosudor.

Activități profesionale: 

Din 2014 până în prezent – președinte OT Rezina.

Alexandru Corja

Ecolog, născut în 28 iunie 1987.

Studii: 

(21.02.2013-15.05.2013) – Școala de Limbă italiană;

(03.04.2015-07.11.2015) – cursuri la Studioul de arhitectură și Design Interior din Milano, Italia;

(2016-2019) – Universitatea de Stat din Moldova, licențiat în Științe ale Naturii;

Din 2020 până în prezent – Școala aleșilor locali (ADEPT);

Din 2020 până în prezent – cursuri de instruire la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Activități profesionale:

(2007-2010) – angajat al unei întreprinderi municipale din orașul Milano, Italia;

(2010-2012) – angajat al unei întreprinderi municipale din orașul Bergamo, Italia;

(2012-2014) – agent de coordonare în cadrul unei cooperative sociale din orașul Milano, Italia;

(2014-2015) – coordonator al lucrărilor de construcție al unui laborator de știință în fizioterapie și extragerea uleiului din plante medicinale în orașul Milano, Italia;

(2014-2015) – angajat al unei firme de amenajare a platformelor  pentru târguri și expoziții din orașul Milano, Italia;

Din 2020 până în prezent – membru al Asociației de polițiști ”Scutul Demnității și Onoarei”;

Din 2019 până în prezent – inspector principal al Direcției control fond forestier, arii naturale protejate de stat și spații verzi din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

Din 2019 până în prezent – consilier local, președinte al Comisiei consultative de specialitate Agricultură, industrie, construcție, protecția mediului și amenajare teritorială, din cadrul Primăriei orașului Strășeni.

Sergiu Tomșa

Profesor, născut în 28 februarie 1975.

Studii:

(1992-1996) – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Specialitatea profesor de educație fizică, antrenor, specialist kinetoterapie;

(2015-2016) – cursuri pentru administrația publică locală.

Activități profesionale:

(1997-2010) – Serviciul militar, angajat în cadrul Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova;

(2011-2014) – manager vânzări, companie;

(2014-2016) – specialist superior, secția administrativ-militară superioară, Centrul Militar Teritorial Hîncești;

Din 2020 până în prezent  – consilier în Consiliul raional Leova.

Mihail Istratii

Inginer, născut în 16 martie 1984.

Studii: 

(1999-2003) – Școala profesională Polivalentă N-5, municipiul Bălți;

(2003-2007) – Universitatea Tehnică a Moldovei.

Activități profesionale:

(2013-2016) – manager vânzări;

Din 2016 până în prezent – administrator firmă.

Galina Gavrilița

Medic, născută în 11 iulie 1964.

Studii:

(1979-1982) – Școala Profesională de Medicină din Orhei;

(1983-1989) – Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (Diplomă de licență în medicină generală);

(1989-1990) – Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (Certificat de medic internist);

(03.09.2007-28.12.2007) – Certificat de specializare în medicina de familie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

Activități profesionale: 

(1990-1992) – medic la Casa de copii din satul Popenchi;

(1992-1994) – medic terapeut la Policlinica Raională Rezina;

Din 1994 până în prezent – medic la Centrul de Sănătate din Rezina;

Din 2004 până în prezent – director Filiala Rezina a Crucii Roșii;

Din 1 ianuarie 2021 – coordonator Regional Rezina în realizarea proiectului „Măsurile de reacționare la răspândirea pandemiei COVID-19”, Societatea Națională de Cruce Roșie din Moldova.

Tatiana Sanchez Hernandez

Contabil, născută în 10 decembrie 1985.

Studii:

(2005-2008) – Universitatea Liberă Internațională a Moldovei. Specialitatea Contabilitate și audit;

Din 2020 până în prezent  –  studii de masterat în Drept Constituțional și Administrativ;

Activități profesionale: 

(09.09.2008-10.08.2009) – contabil, firmă privată;

(11.01.2010-10.12.2010) – contabil, firmă privată;

(10.07.2011-05.04.2011) – contabil, firmă privată;

(2004-2015) – contabil și administrator în cadrul unei firme private de distribuire a produselor agricole;

(05.09.2011-01.09.2020) – contabil-șef, firmă privată;

(02.09.2019-11.11.2020 ) – contabil, firmă privată.

Daniela Banaru

Profesoară, născută în 16 martie 1977.

Studii: 

(1994-2000) – Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Facultatea de Istorie și Etnologie;

Activități profesionale:

Din 2001 până în prezent – antreprenor;

(2013-2015) – agent de asigurări;

(2015-2017) – asistent broker, firmă privată;

Din 2014 până în prezent –  președintele OT Edineț PP ”Partidul Nostru”

(2015-2019) – consilier municipal și raional din partea PPPN

Din 2019 până în prezent – consilier raional din partea PPPN.

Valeri Chifariuc

Jurist, născut în 29 octombrie 1976.
Studii:

(1996-2001) – Academia Națională a Trupelor de Grăniceri ale Ucrainei, or. Hmelnițki, Facultatea de Drept

(1991-1995) – Colegiul de construcții a mașinilor, or. Kirjaci reg. Vladimir, Federația Rusă;

Activități profesionale: 

Din 2019 până în prezent – Primăria or. Basarabeasca, viceprimar;

(07.2017-12.2019) – Consiliul raional Basarabeasca, consilier;

(08.2016-12.2019) – Consiliul orășenesc Basarabeasca, consilier;

(05.1995-05.2014) –  Serviciul în cadrul Poliției de Frontieră din cadrul MAI al RM, funcții de conducere.

Nicolai Cornieț

Jurist, născut în 22 septembrie 1978.

Studii:

(1996-2000) – Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi;

(2009-2011) – Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, master în drept.

Activități profesionale: 

Din 2012 până în prezent, avocat;

Din 2019 până în prezent, consilier municipal în Consiliul municipal Bălți.

Ecaterina Hîncu

Jurist, născută în 19 iunie 1978.

Studii:

(1999-2002) – Colegiul de medicină din Chișinău;

(2003-2007) – Universitatea de Stat, Facultatea de Drept.

Activități profesionale: 

(2001-2006) – IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, Expertiza medico-legală;

(2011-2015) – jurist în cadrul unei firmei private;

Din 2018 până în prezent – jurist la Spitalul raional Anenii Noi.

CV-urile celorlalți 43 de candidați pentru funcția de deputat, din lista Blocului electoral “RENATO USATÎI”, se află în lucru. Acestea vor fi publicate imediat ce vor fi gata.

Abonați-vă la
PENTRU A FI MEREU LA CURENT CU ULTIMELE NOUTĂȚI
Newsletter
Subscribe to
TO BE ALWAYS UP TO DATE WITH THE LATEST NEWS
Newsletter
Подписаться на
БУДЬТЕ ВСЕГДА С ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ
Newsletter