Natalia Băleanu, auditor, expert financiar, candidat din partea Blocului Electoral ”RENATO USATÎI” la funcția de deputat: ”Politica economică a statului trebuie să fie previzibilă”

 

Dacă e să vorbim despre creșterea economică durabilă a țării noastre, trebuie să abordăm complex chestiunile interacțiunii economiei cu sferele socială, culturală și demografică ale activității noastre. Țara noastră depinde de importul practic tuturor tipurilor de resurse de materie primă, de aceea resursa noastră cea mai prețioasă este capitalul nostru uman. Statul trebuie să le garanteze cetățenilor săi servicii de calitate încă de la naștere, în decursul întregii vieți și după ieșirea la pensie. Acest obiectiv poate fi realizat doar dacă va fi efectuată o reformă eficientă în sferele medicinei, educației, garanțiilor sociale, inclusiv reforma sistemului de pensii. Este necesară implementarea măsurilor stimulatoare, capabile să sporească activitatea intensă a businessului ce a avut de suferit de pe urma combaterii pandemiei COVID-19.

După ce am activat mult timp în domeniul afacerilor, fiind auditor, consultant financiar în diferite proiecte, m-am confruntat în repetate rânduri cu problema schimbărilor multiple ale regulilor  în impozitare, fapt ce încalcă principiul de bază al afacerilor – previzibilitatea politicii de stat în această sferă. Din cauza imposibilității de a-și planifica activitatea atât în perspectivă apropiată, cât și în cea îndepărtată, businessul devine ostaticul principiilor netransparente, neadaptate la timpul potrivit de aplicare în practică a unor sau altor norma legislative, fapt care în același timp înrăutățește climatul investițional din Republica Moldova.

Consider că actualul Cod Fiscal al Republicii Moldova trebuie să includă în el absolut toate impozitele și prelevările pe care le percepe statul, inclusiv contribuțiile pentru asigurarea socială și cea medicală. Mai mult decât atât, propun să fie elaborat și aplicat în sistemul actelor legislative Codul de aplicare a procedurilor fiscale care va permite excluderea tuturor actelor legislative posibile cum ar fi hotărârile de guvern, instrucțiile, regulamentele și dispozițiile de tot felul, alcătuite de diferite ministere și departamente. În cazul în care se propune modificarea vreunei norme fiscale sau includerea unor prevederi noi, este necesar ca concomitent, în decurs de cel mult 14 zile de după aprobarea modificării să fie introduse schimbările corespunzătoare în Codul de aplicare a procedurilor fiscale. În același timp, businessului trebuie să i se ofere o perioadă de adaptare de cel mult 6 luni la noile norme.

Pentru a dezvolta stimularea businessului mic propunem ridicarea până la 3 milioane de lei a pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor de TVA.  În același timp, unicul fondator trebuie să fie limitat în dreptul de a înființa mai mult de o companie pentru a evita evaziunea fiscală. Statul trebuie să stimuleze posibilitatea populației de a se asigura cu locuri de muncă, de aceea nu trebuie să discrimineze întreprinderile ce au un singur fondator în ceea ce privește dreptul acestui fondator de a munci în propria compania și garanțiile sociale în sfera asigurării medicale și a celei sociale.  Pentru întreprinderile mici care creează două și mai multe locuri de muncă propunem reducerea impozitului pe activitatea operațională până la 1 % cu condiția ca aceste locuri de muncă se păstrează nu mai puțin de 12 luni la rând.

Pentru a spori atractivitatea investițională pentru investitori și a stimula dezvoltarea economică propunem introducerea sistemului de credit fiscal în forma de reducere fiscală a impozitului pe profit al întreprinderilor dacă ele au reinvestit profitul obținut, au investit în lucrările de cercetare științifică și de experimentale de construcție.  Propunem să fie permisă aplicarea metodelor accelerate de amortizare ca scutire fiscală în cazul investițiilor în utilaj nou de înaltă tehnologie.

Una dintre metodele de combatere a salariului ”în plic” este aplicarea sistemului de pensii transparent. Pentru aceasta fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să aibă acces prin intermediul semnăturii electronice în ”Biroul său personal de contribuabil”,  unde poate obține o informație deplină despre toate ratele de asigurare depuse pentru el de fiecare angajator, în baza cărora el poate să verifice în regim interactiv pensia ce i-a fost stabilită când va ajunge la vârsta de pensionare.

Statul trebuie să fie partenerul cetățenilor săi, e necesar să fie implementat și în continuare ”sistemul guvernului electronic” cu trecerea deplină la serviciile de stat electronice atât pentru persoanele juridice (începând cu momentul înregistrării întreprinderii, introducerii modificărilor necesare în statut, căpătarea diferitelor certificate și adeverințe), cât și pentru persoanele fizice, în sfera serviciilor prestate de Agenția de servicii de stat pentru populație (inclusiv oficiile de stare civilă și alte instituții), cu excepția secției pașapoarte și altor documente de legitimare a persoanei.

Deopotrivă cu toate acțiunile de stimulare a economiei statul trebuie să le ofere cetățenilor săi posibilitatea de a controla cheltuirea mijloacelor statului și în legătură cu asta ei trebuie să știe că noi suntem în stare:

Să efectuăm analiza și să revizuim organigrama guvernului: a ministerelor cu toate instituțiile subordonate, a organelor de administrație publică centrală.

Revizuind formele de control și aplicând forme de control mai eficiente, să întețim controlul asupra felului în care instituțiile de stat cheltuie mijloacele bugetare.

Să analizăm constituirii bugetelor agențiilor și departamentelor aflate în condiții de autofinanțare pentru a limita cheltuielile și a studia posibilitatea de a defalca veniturile obținute pentru susținerea bugetului de stat.

Să evaluăm eficiența activității întreprinderilor de stat, municipale, a societăților pe acțiuni și a întreprinderi cu alte forme de organizare în care cota statului în capitalul statutar este de cel puțin 25 %.

Echipa lui Renato Usatîi știe cum să ducă Moldova spre prosperitate!

 

Citește și

Cmentariile sunt închise

Abonați-vă la
PENTRU A FI MEREU LA CURENT CU ULTIMELE NOUTĂȚI
Newsletter
Subscribe to
TO BE ALWAYS UP TO DATE WITH THE LATEST NEWS
Newsletter
Подписаться на
БУДЬТЕ ВСЕГДА С ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ
Newsletter