Nina Cereteu, primar al or.Drochia, candidat al Blocului electoral “RENATO USATÎI”, pentru funcția de deputat: “Echipa Blocului Electoral Renato Usatîi, în Parlament, va fi portavocea tuturor primarilor din țară!”

Onorata asistență. Stimați prieteni!

Pe parcursul celor 30 de ani de independență, în Republica Moldova, toate guvernările au speculat pe tema autonomiei locale și descentralizării, atât administrative, cât și financiare, promițând reforme grandioase. Primarii rămân însă în continuare la cheremul autorităților raionale și centrale, care dintotdeauna i-au manipulat prin repartizarea fondurilor pe criterii de afiliere politică.

Echipa Blocului Electoral ”RENATO USATÎI”, vine cu soluții concrete pentru descentralizarea și consolidarea autonomiei locale, soluții elaborate în baza propunerilor CALM și a angajamentului semnat:

În domeniul organizării teritoriale a serviciilor publice:
• Lichidarea consiliilor raionale și acordarea tuturor orașelor de reședință a raioanelor a statutului de municipii și APL II, cu menținerea tuturor primăriilor. Această reformă ar permite economisirea a un miliard de lei pe an, iar acest lucru înseamnă câte 1 mln de lei pe an pentru fiecare sat.
• La etapa imediat următoare, propunem implementarea conceptului de Poliție Locală.

În domeniul consolidării autonomiei organizaționale şi funcționale (organigrama și statele de personal):
• APL este cea care trebuie să decidă, de sine stătător numărul şi statele de personal necesare, în dependență de particularitățile şi necesitățile localității respective, precum și politica de salarizare și premiere, în baza veniturilor proprii.

• În domeniul consolidării autonomiei financiare:
Stabilirea prin lege organică a unui nivel minim de venituri fiscale, care să fie asigurate anual. Includerea în calculul defalcărilor a cel puțin 4 taxe și impozite de stat (TVA, IVPF, IVPJ, Accize) într-o proporție rezonabilă.
• Eliminarea tuturor scutirilor acordate de stat pentru impozitele și taxele locale, cu transmiterea acestor competențe către APL. Anularea scutirilor la plata impozitelor, taxelor locale și a altor plăți pentru agenți economici prosperi precum: Moldtelecom, Poșta Moldovei, MoldSilva și altor agenți economici de stat, precum și a întreprinderilor Premiere Energy, MoldovaGaz, RedNord etc.

• În domeniul consolidării autonomiei locale patrimoniale:
Revizuirea modalității de stabilire a prețul normativ asupra terenurilor, inclusiv a modului de stabilire a coeficientului pentru privatizarea terenurilor aferente, în vederea oferirii dreptului APL de a stabili prețul în dependență de prețul de piață din regiunea respectivă, interesul de a atrage investitori sau de a acumula surse la bugetul local.

În domeniul descentralizării economice:
• Depolitizarea fondurilor naționale de investiții și repartizarea lor după criterii obiective.
• Crearea unui fond național de acoperire a contribuțiilor pentru proiecte mari de infrastructură câștigate de către APL.

În domeniul eliminării controlului abuziv administrativ, politic și judiciar asupra APL:
• Eliminarea controlului excesiv – administrativ, politic, judiciar asupra APL, conform recomandărilor exprese ale Consiliului Europei.
• Stabilirea/completarea unor sancțiuni/responsabilități juridice pentru organele de control și reprezentanții acestora, în cazul organizării de controale nemotivate sau în baza unor temeiuri vădit derizorii; tărăgănarea controalelor; aplicare nemotivată a sancțiunilor.
• Revizuirea sancțiunilor abuzului, neglijenței și depășirii de atribuții în vederea eliminării abuzului și subiectivismului din partea organelor judiciare în raport cu APL.
• Acestea sunt măsuri prioritare pe termen scurt, care fiind implementate ar schimba radical situația în APL din RM și ar asigura o reală descentralizare și consolidare a autonomiei locale.

Primarii, astăzi, sunt lăsați față în față cu toate problemele, din orice domeniu, anume ei sunt cei, care stau zi de zi in fața cetățeanului de rînd și cunosc cel mai bine situația reală din localități. Echipa Blocului Electoral Renato Usatîi, în Parlament, va fi porta voce a primarilor din toată țara!

Citește și

Cmentariile sunt închise

Abonați-vă la
PENTRU A FI MEREU LA CURENT CU ULTIMELE NOUTĂȚI
Newsletter
Subscribe to
TO BE ALWAYS UP TO DATE WITH THE LATEST NEWS
Newsletter
Подписаться на
БУДЬТЕ ВСЕГДА С ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ
Newsletter