Roman Ciubaciuc, economist, primarul orașului Cantemir, candidat la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ”RENATO USATÎI”: ”Soluționarea problemelor ecologice va fi prioritatea noastră”

 

În lipsa unei politici eficiente de gestionare a apelor freatice, deșeurilor, pădurilor și solurilor Republica Moldova se confruntă cu probleme ecologice grave.

Republica Moldova ocupă ultimul loc în Europa la capitolul defalcări anuale pentru protecția mediului. De exemplu, în anul 2020 au fost alocate pentru protecția mediului resurse în valoare de 0,5 % din Produsul Intern Brut, cu mult sub indicatorul respectiv mediu european. E încă o confirmare a faptului că problemele ecologice nu au fost prioritare pentru guvernele din ultimii ani.

Accesul la apă curată și la igienă este o premisă a vieții sănătoase. Din cauza lipsei de investiții capitale și a întreținerii neadecvate îndelungate în decursul ultimilor 30 de ani cel puțin jumătate din infrastructura existentă de aprovizionare cu apă și canalizare necesită reparații semnificative sau reabilitare.

Există probleme atât cu accesul la infrastructură, cât și cu calitatea și siguranța serviciilor prestate, mai ales în localitățile rurale. În orașe doar 80 % din locuitori au acces la aprovizionarea cu apă din rețele centralizate și doar 63 % la serviciile de canalizare. La sate accesul este cu mult mai mic – 50 % și respectiv 40 %.

Aproape 44 % din populația țării nu are acces la apă potabilă curată. Conform evaluărilor instituțiilor de stat, aproape 80 % din fântâni, care deseori sunt unica sursă de apă din sate, nu corespund standardelor de securitate. Problema calității proaste a apei există și în gospodăriile casnice, și în multe instituții de stat. Conform statisticii, circa 54 % din probele de apă luate din sursele utilizate de instituțiile de învățământ, nu corespund normelor igienice.

Calitatea apei poate fi ameliorată prin reducerea la minimum a poluării apei, sporirea eficienței utilizării apei, recirculație și utilizare repetată, precum și prin îmbunătățirea protecției și restabilirea ecosistemelor legate de apă (pădurilor, bazinelor acvatice, râurilor, orizonturilor acvifere și lacurilor).

Altă problemă constă în faptul că statul nu investește în canalizare și instalațiile de epurare. Fără prelucrarea cuvenită și fără epurare această apă poluează râurile, fapt care conduce la consecințe nefaste pentru faună și floră, precum și pentru sănătatea noastră. În sate lipsa sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare e mai degrabă o regulă decât o problemă.

O altă bombă ecologică sunt gropile de gunoi. În prezent în Republica Moldova sunt exploatate circa 1139 de poligoane care ocupă o suprafață totală de 1224 de hectare și, de regulă, acestea nu corespund standardelor de protecție a mediului.

În Republica Moldova cea mai răspândită metodă de utilizare a deșeurilor al căror volum a crescut semnificativ în ultimii ani este îngroparea lor deseori în locuri neautorizate, necontrolate și supraîncărcate, fapt care exercită o influență negativă enormă asupra mediului, sănătății populației, poluând apele de la suprafață și cele freatice, solul, aerul și mediul în general, inclusiv sporind volumul emanațiilor de gaze cu efect de seră.

Toate problemele acestea necesită o soluționare imediată. Nu e vorba doar de sănătatea și de viitorul generației noastre, ci și de condițiile de viață ale generațiilor noastre viitoare, ale copiilor, nepoților, strănepoților. Viitorul depinde de acțiunile noastre de azi, tărăgănarea ne va conduce în mod inevitabil spre catastrofă.

Pentru soluționarea acestor probleme propunem:

  1. Să luăm măsurile necesare pentru protecția surselor principale de apă potabilă – a râurilor Nistru și Prut, precum și a altor râuri, mai mici.
  2. Să-i asigurăm pe cetățenii republicii cu apă potabilă de calitate și cu servicii de canalizare.
  3. Să soluționăm problema colectării separate a deșeurilor cu reciclarea lor ulterioară la uzine moderne ecologic pure.
  4. Reducerea treptată a numărului groilor de gunoi prin intermediul regionalizării serviciilor de colectare a deșeurilor și în ultimă instanță existența a trei-patru gropi de gunoi pe tot teritoriul republicii.
  5. Crearea condițiilor pentru deschiderea centrelor de colectare a obiectelor din plastic și din sticlă, sursele principale de poluare a mediului.
  6. Organizarea acțiunilor de plantare a copacilor și arbuștilor pe versanții râpilor, dealurilor și pe malurile râurilor.

Echipa noastră este preocupată de viitorul țării noastre, de viitorul copiilor și nepoților noștri!

Noi știm care sunt problemele și noi știm cum să le soluționăm!

Votăm pentru echipa Blocului ”RENATO USATÎI”!

 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Abonați-vă la
PENTRU A FI MEREU LA CURENT CU ULTIMELE NOUTĂȚI
Newsletter
Subscribe to
TO BE ALWAYS UP TO DATE WITH THE LATEST NEWS
Newsletter
Подписаться на
БУДЬТЕ ВСЕГДА С ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ
Newsletter